Voorwaarden en reglement

Toegang tickets:

De E-tickets die op onze website worden geboekt geven toegang tot de concertzaal tijdens het concert.
Deze tickets zijn geen plaatsreservering.  Indien U een voorkeur heeft voor een bepaalde plaats of tafel, gelieve dan vroeg genoeg te komen naar het concert.

De E-tickets zijn op naam en kunnen niet doorverkocht worden aan derden.

De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de koper.

Het is verboden de tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Indien de tickets niet werden aangeschaft via onze website of de Kassa, dan behoudt de organisator zich het recht om de toegang te ontzeggen. De door u opgegeven persoonsgegevens zullen eveneens worden gehouden om controles uit te voeren teneinde verkoop van tickets tegen woekerprijzen te detecteren. Wij voeren controles uit om na te gaan of kopers één of meer tickets aanbieden tegen woekerprijzen

Kortingen:

Er worden geen systematische kortingen voorzien voor bepaalde leeftijden, scholieren, gepensioneerden, gehandicapten enz...

Kassa tickets:

Indien er nog voldoende plaats is kan men, net voor het concert, ter plaatse bij de receptie een toegangsticket bekomen, mits een toeslag van 3€ per persoon. 

Men moet wel naam, woonplaats, emailadres en eventueel telefoonnummer opgeven aan de receptie.

Klanten Gegevens:

Bij het boeken van de tickets, geeft U ons toelating om Uw gegevens te gebruiken in onze mailing database.
Hiermee kunnen we U op de hoogte houden van onze activiteiten of van eventuele afgelastingen of organisatorische wijzigingen.
Indien U hiermee niet akkoord gaat, stuur ons dan even een Mailtje, en we verwijderen U dan zo vlug mogelijk uit onze database. 

Terugbetaling aangekochte tickets:

Reeds aangekochte tickets worden niet terugbetaald, wanneer het gerelateerde concert ook doorgaat.
Wanneer het concert wordt uitgesteld blijven de tickets geldig voor de nieuwe geplande concert/evenement datum.
Wanneer het concert volledig wordt geannuleerd kan KIKH tegoedbonnen ter waarde de desbetreffende ticket waarde per email opsturen, die kunnen uitgewisseld worden voor een toekomstig KIKH-concert/-evenement.

Aanmelden bij de receptie :

De deuren gaan doorgaans één uur tot 45 minuten vóór het begin van het optreden geopend.

Er zijn er geen dieren toegelaten tijdens evenementen of concerten.

Indien de betaling in orde is wordt U een verzendingbevestiging per Email opgestuurd dat geldt als E-ticket.

Deze dient U te laten zien samen met een ID-kaart bij onze receptie achter de Inkomdeur, dat mag op papier of op smart-/I-phone. Hiermee kunnen we Uw registratie en aanwezigheid bevestigen, wat wettelijk verplicht is.

We raden U ook aan om dan reeds KIKH-coins aan te schaffen, hiermee kunt U drank en consumpties bestellen in onze Foyer en aan onze bar.

Op de Parking en de directe omgeving van de Concertzaal:
Wordt U gevraagd zich ordelijk te gedragen, geen afval weg te gooien. Sigarettenpeuken, kauwgom of dergelijke niet op de grond te gooien. Bij een groot aantal wagens op de parking, is er een parkeerbegeleider aanwezig, gelieve zijn instructie en advies te volgen. Laat steeds ruimte voor de andere wagens.

In de concertzaal:
Wij raden aan Uw handen grondig te wassen met de ontsmettingsgel ter beschikking aan de receptie.
Wij organiseren enkel concerten voor een zittend publiek, uitzonderingen worden op voorhand aangekondigd door de presentatie of opschriften.
Voor en na het concert en tijdens de pauzes mag U rustig rondbewegen, drankjes of consumpties aan de bar bestellen.  Tijdens de voorstelling  mag U zich verplaatsen maar vermijdt U luidruchtigheid en verstoord U niet het zicht van de podiumbeleving bij het ander publiek .
Er wordt in de zaal een CO² meter opgesteld om de luchtkwaliteit te meten, bij een verhoogde ppm-waarde (+1200) zullen er deuren/ramen geopend worden om de luchtververzing te verbeteren.

Drank en consumpties :
Er ligt een menukaart (ontsmet) op de tafel en rijstoelen. U kan ook bediend worden door onze zaalstewards. U duidt dan Uw bestelling aan op het KIKH-boekje samen met U tafelnummer. U mag Uw arm opsteken en we komen zo vlug mogelijk bij U.  Indien er geen ernstige CORONA besmetting zijn (code Geel en groen), mag U zelf naar de bar uw bestelling doorgeven en ophalen. Dit mag ook tijdens de voorstelling of concert, maar  discreet en  inachtnemend dat U geen andere toeschouwers stoort of hindert.
Bij CORONA besmetting ROOD of ORANJE mag je dus tijdens de voorstelling of concert niet zelf naar de toog gaan om U zelf te bedienen.
Als U zich bedient aan de bar, gelieve dan niet te lang vóór de bar te blijven om het andere publiek ook te kunnen bedienen.

KIKH-coins: 
Betalen voor concumpties aan de bar of de zaalstewards kan enkel door blauwe KIKH-coins, die U aan de receptie op voorhand kan bestellen.  Dez blijven geldig ook voor latere KIKH concerten in de concertzaal. (Kapel de Heuvels of occasioneel een andere zaal)

Beeld en klankmateriaal:
Er mag niet zonder toelating van het KIKH-bestuur beeld en klankmateriaal opgenomen worden. Dus geen foto's en filmpjes zonder schriftelijke toelating van het bestuur. In dergelijk geval worden ze opgestuurd naar, en ook eigendom van KIKH. 

Verlaten van de concertzaal:
Er mag tot maximum 2 uur na het concert (23:30 of 18:30) nog geconsumeerd worden.
Indien U de concertzaal wil verlaten, gelieve dit op een ordelijke en rustige wijze te doen.
Rokers mogen de Kapel verlaten tijdens de pauze, Rokers zijn tevens verboden om peuken op de grond te werpen.

Corona Maatregelen:
Wij hopen op Uw flexibiliteit tijdens eventuele CORONA-maatregelen, de KIKH-concerten zullen dan niet hetzelfde zijn als voorheen, uiteraard is dat niet de keuze van het KIKH-bestuur maar enkel door deze opgelegde maatregelen mogen we dan weer evenementen en concerten organiseren. We rekenen op Uw gezond verstand en bereidwilligheid, we weten dat het KIKH-publiek positief gericht is en onderling zal toezien op de het naleven van de maatregelen.
Er wordt door de overheid zeker en vast inspecties uitgevoerd bij de concerten, de boetes bij overtredingen van deze maatregelen zijn zeer hoog, zowel voor de overtreden als voor de organisatie, zodat we genoodzaakt zullen zijn bij het niet naleven van de corona maatregelen om onze activiteiten te stoppen; en al onze volgende concerten af te gelasten. 

Aansprakelijkheid:

Vzw Kikh bestuur en medewerkers, stellen alle opgelegde en redelijke maatregelen in het werk om besmettingen tijdens de KIKH-evenementen en -werking te vermijden. Doch kunnen geen aansprakelijkheid dragen voor eventuele besmettingen al of niet het gevolg van gedragingen van het aanwezige publiek, artiesten, vrijwilligers en leden.